LAT test, Run-off test

  З 2012 року весь страховий ринок перейшов на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). Згідно з четвертим стандартом МСФЗ Страхова Компанія зобов’язана проводити перевірку адекватності фактично сформованих резервів (LAT test). Суть тесту на адекватність резервів полягає в тому, що Страховик повинен на кінець кожного звітного періоду оцінювати, чи є його страхові зобов’язання (резерви) адекватними, використовуючи поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми договорами страхування.

  Ран-офф тест (Run-off test) – перевірка достатності сформованого резерву збитків на попередні звітні дати.

  Актуарії «LUTS Consulting» хочуть запропонувати Вам наступні послуги, пов’язані з тестом на адекватність:

  • Проведення тесту на адекватність резервів (LAT test, Run-off test) відповідно до вимог МСФЗ та вимог регулятора;
  • Формування Актуарного звіту з описом методів та припущень, що були закладені в тести, а також з результатами, аналізом, прогнозами та рекомендаціями сертифікованого Актуарія;
  • Супроводження при перевірці регулятора, аудиторів, а також можливість проведення презентацій для будь-якої аудиторії на предмет  LAT тесту.
Детальніше читайте тут…

  З 2012 року фінансовий ринок України живе за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ, IFRS).

  МСФЗ 4 «Договори страхування» повністю стосується Страхових Компаній. Одним із стандартів, описаних в даному документі є обов’язкове проведення тесту на адекватність резервів (LAT тест).

  Тест на адекватність резервів (також, іноді його називають тест на достатність резервів) – оцінка необхідності збільшення балансової вартості страхових зобов’язань / резервів (або зменшення балансової вартості відповідних відкладених аквізиційних витрат або відповідних нематеріальних активів) на основі аналізу майбутнього руху грошових коштів. Результатом тесту на адекватність є резерв ризику, що не минули (Unexpired Risk Reserve). У разі, якщо тест на адекватність резервів дає дефіцит фактично сформованих резервів, даний резерв ненульовий.

  Міжнародні стандарти фінансової звітності також описують необхідність проведення Run-off тесту, який дозволяє оцінити достатність сформованих резервів збитків на попередні звітні дати.