Страхові продукти у пенсійному страхуванні

Пакет “Стандартний”
  • оцінка довгострокових зобов’язань перед працівниками згідно з МСФЗ 19;
  • написання Актуарного звіту.